BV Hoàn Mỹ Sài Gòn chào mừng ngày Quốc tế Điều Dưỡng

BV Hoàn Mỹ Sài Gòn chào mừng ngày Quốc tế Điều Dưỡng

Ngày 12/05/2018, Bệnh Viện (BV) Hoàn Mỹ Sài Gòn (HMSG) tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc Tế Điều Dưỡng 12/05/1965 – 12/05/2018

Xem video